Bến Vắng !

Tác giả:

Gọi đò chẳng thấy tiếng đò ơi
Róc rách tình tang chút sóng thôi
Bến vẫn loanh quanh màu đậm nhạt
Sông còn đâu đó nỗi buồn vui
Hường nhan bỡn cợt buông xuôi gót
Mặc khách lơ ngơ đến nghẹn lời
Chẳng nợ không duyên sao đánh tiếng ?
Bây giờ bến vắng một mình chơi…

Thảo luận cho bài: "Bến Vắng !"