Bé Ngoan

Tác giả:

Trăng ngoan, trăng sáng sân nhà
Đèn soi, đèn thắp cho Bà ngồi may

Nước ngoan, rửa trắng bàn tay
Lửa ngoan, giúp Mẹ thổi đầy nồi cơm

Trái ngoan, trái chín đỏ vườn
Trái ngoan, có quả hương thơm khắp nhà

Biết nghe lời Mẹ, lời Cha
Yêu Cô, yêu Bạn đấy là Bé Ngoan

Thảo luận cho bài: "Bé Ngoan"