Bế Thành Long

Tác giả:

Bế Thành Long sinh ngày 16-10-1938 tại Cao Bằng. Hiện công tác tại Hội Văn nghệ tỉnh Cao Bằng, thị xã Cao Bằng.

Tác phẩm:
– Cỏ may (NXB Văn hoá dân tộc, 1996)
– Ở nguồn (NXB Hội Nhà văn, 2005)

Thảo luận cho bài: "Bế Thành Long"