Bến bờ

Tác giả:

Hát nửa câu cười ôm mặt khóc
Quan họ chấp gì mấy nỗi đau
Người lẫn cùng ma mà lấn đất
Thơ chẳng về đây thì nơi đâu

Tênh tênh chèo mái cho buồm nở
Nhấp nháy đèn lên sân khấu ơi
Còn vai phụ nữa mình không nhớ
Tấp tểnh xa tiên lệnh phía đời

Khói đất no gì khi khất đói
Vườn trên cửa sổ nhạt hương hoa
Đôi mươi càng ắp câu quan họ
Thắm đã ta rồi phai cũng ta
Nguồn: Đôi mươi quan họ (thơ), Anh Vũ, NXB Văn học, 1994

Thảo luận cho bài: "Bến bờ"