Bên bờ kinh

Tác giả:

Trôi qua cả một dòng kinh
Một chiều hai đứa chúng mình bên nhau.

Có gì, nào có gì đâu
Mà chùm sao trên mái đầu lung liêng

Chiếc xuồng ai buộc chung chiêng
Sóng xô bên ấy lại nghiêng bên này…

Riết rồi đến lúc chia tay
Lấy đâu thương nhớ lấp đầy xa xôi?

Lời em đã nói chi rồi
Sớm nay sao lục bình trôi quá nhiều…
Long Hưng, ngày 5-7-1984

Thảo luận cho bài: "Bên bờ kinh"