Bên Cầu Ngó Mong

Tác giả:

Thơ: Nguyên Thảo


 

Bên cầu ngó mong
Thương mong đến ngày bạc đầu
Bao lần ước hẹn bên cầu gặp nhau
Em ơi ! em đẹp làm sao
Hôm nao em vắng… lòng nao nao buồn

Anh buồn anh biết anh buồn
Anh buồn anh ngắm chiều buông u hoài…
Từ ngày chim vhút cánh bay
Ven sông chiều xuống ngóng ai bên cầu
Bên cầu… bên cầu… ngóng ai…..

Ơ… Con chim đa đa đậu nhành đa
Chồng gần chằng lấy lấy chồng xa
Một mai cha mẹ yếu già
Chén cơm mà đôi đũa
Bộ kỹ trà… mà ai dâng!

Ơ… con chim bay xa rộng cánh bay xa
Tình người không phụ phụ tình ta
Hỡi ai có nhớ quê nhà
Nhớ thương bờ ao nhỏ
Cạnh luống cà mà bơ vơ…

Ai xui sáo sổ lồng rồi
Bay về xứ lạ quê người bỏ ta
Thương nhau cam bổ làm ba
Nghe em đi lấy… chồng xa anh buồn…

Anh buồn ai biết anh buồn
Anh buồn anh để lệ tuôn trong lòng…
Lục bình ngơ ngác bên sông
Em thôi giặt áo ngó mong bên cầu
Bên cầu… bên cầu… ngó mong…!!!

 

 

Thảo luận cho bài: "Bên Cầu Ngó Mong"