Bến cũ

Tác giả:

Cứ gì hội hè mới quan họ
Thường nhật ân tình thật khó hơn
Mồ hôi vuốt mặt khô rơm rạ
Giáp hạt cháo hoa mà keo sơn

Liền chị liền anh chân xéo lầm
Qua cao mùa hạ dài mùa đông
Tôi biết gừng cay nên muối mặn
Bậc đá nghe mòn lối xuống sông

Buồm ngược buồm xuôi rừng nối biển
Lênh loang nắng gió sóng phù sa
Tháng tháng thuyền xưa chưa lỗi bến
Tim tím sim mua sánh biếc cà.

Thảo luận cho bài: "Bến cũ"