Bến Cũ

Tác giả:

Em xuôi đò sang bến cũ
Cỏ gà đan kín lối đi
Từ ngày chị mang áo cưới
Nhớ chăng, lời hứa quay về?

Cũng chỉ là một lần thăm
Để cho dòng sông đỡ nhớ
Cũng chỉ là một lần sang
Một năm…đã thành bến cũ!

Chắc gì người ta nhớ nữa
Khi mình xa đến dường kia
Biết hững hờ không có lỗi
Đừng để bến thành bến xưa

Chẳng ai muốn làm người cũ
Tiếc gì một chuyến đò xuôi
Cỏ gà vẫn đan kín lối
lẽ nào ai vội quên ai…

Thảo luận cho bài: "Bến Cũ"