Bên Dòng Sông Seine (Au bord de la Seine)

Tác giả:

Paris, 26-04-1951
Lento

Bên dòng sông Seine
Theo gió xuân về ngày xưa
Trời Paris ước mơ
Ta ngừng lại bước giang hồ
Bên dòng sông Seine
Bóng ai trong chiều vấn vương
Làm ta xao xuyến nhớ ngày em đi trùng dương

Con moto
Sông Seine, người ta hằng mơ ước
Paris là muôn đời say thái bình
Nơi đây là đất nước tự do
Paris cùng nước non đầy gấm hoa…
Risoluto
Sông Seine, bao giờ ta về nước Nam ?
Ta đem linh hồn muôn người mến yêu tự do
Sông Hương, hôm nào dưới cờ xâm lăng !
Hôm nay xuân về khóc thầm nước non căm hờn !

Thảo luận cho bài: "Bên Dòng Sông Seine (Au bord de la Seine)"