Bến Hàn Giang

Tác giả:

Điệu Tango Habanera

Đây bến Hàn Giang
Sông nước mênh mang
Chơi vơi nhấp nhô làn sóng
Xa xa thoáng in buồm trắng
Ôi bến Hàn Giang
Non nước thê lương
Mây u ám khi chiều xuống
Rầu lòng khách phong sương
Làn gió vi vu hát hiu buồn
Mây ơi! Lướt trôi về đâu
Gây niềm mong nhớ nhau
Ôi! Bến Hàn Giang
Sông nước mênh mang
Nơi đây tiễn đưa người đi
Bừng dậy chí nam nhi

Còn nhớ năm xưa
Một chiều thu vàng trời mây u ám
Chinh chiến khắp nơi tràn lan
Non nước đó đây lầm than
Biết bao gia đình nát tan vì chiến tranh
Chiều ấy năm xưa
Bên bờ Hàn Giang một chàng trai tráng
Thấy nước non nhà điêu tàn
Nung nấu gan vàng căm hờn
Đem thân nam nhi trả nợ quê hương mến yêu

Đây bến Hàn Giang
Sông nước mênh mang
Chơi vơi nhấp nhô làn sóng
Xa xa thoáng in buồm trắng
Ôi bến Hàn Giang
Non nước thê lương
Mây u ám khi chiều xuống
Rầu lòng khách phong sương
Làn gió vi vu hát hiu buồn
Mây ơi! Lướt trôi về đâu
Gây niềm mong nhớ nhau
Ôi! Bến Hàn Giang
Sông nước mênh mang
Nơi đây tiễn đưa người đi
Bừng dậy chí nam nhi

Tham khảo:
1-Tuyển tập nhạc Nửa thế kỷ tình ca III, nxb Trẻ 1998.

 

Thảo luận cho bài: "Bến Hàn Giang"