Bến Hẹn

Tác giả:

Ðêm buồn em dạt dào sông
Thấy ta co quắp nằm không, một mình
Mỏi tay ôm cái phù sinh
Chiếc phao hạnh phúc lênh đênh vật vờ

Tình yêu như có, như chưa
Cái sau cuốn xoáy, cái xưa tiêu điều
Ðêm dài bến hẹn hoang liêu
Muốn không nhớ sóng mà triều lại dâng.

Thảo luận cho bài: "Bến Hẹn"