Bên Kia Nỗi Nhớ

Tác giả:

Thơ: Phạm Ngọc


Trình bày:
Quỳnh Lan

Tìm nơi đâu – Giòng sông Seine
Phía bên kia / nỗi nhớ
Tháng / chín về. Lặng lẽ / chiếc lá rơi
Con phố xưa
Mùa thu vàng / Bạt gió

Refrain 1 :

Chờ đợi ai
Sao em còn ở đó
Giàn hoa cũ
đã vắng / bước chân qua
Những con đường
khuất xa vời
Buồn chăng / cũng chỉ là / nỗi nhớ…

Refrain 2 :

Chỉ mình em
sân ga chiều / lẻ bóng
đời hoang vắng
nắng đã tắt trên cao
cuối chân trời – mất nhau rồi

Nụ cười tôi
Em giữ / ở / Paris …

 

Thảo luận cho bài: "Bên Kia Nỗi Nhớ"