Bên Lở Bên Bồi

Tác giả:

Xuân Kỳ


Moderato – Tình cảm
Dm 4/4

Rồi một ngày tôi trở lại thôi Sông nước ấy có khi nào khô cạn Mà thời gian cũng đứng yên chịu lỗi Huống chi mình đâu phải vô tình ! Buổi em đi đinh ninh mấy bận Giòng sông xưa phiến đá ta ngồi Bao kỷ niệm sao đành ruồng bỏ Ðể đôi ta xa nhau từ đó Sông nước ấy khó lòng khô cạn Như tình tôi chan chứa người ơi Xin giữ mãi khoảng trời thơ dại Mong tình yêu bên lở bên bồi
(quay lại từ đầu) ——————————+(hết>

Bên lở bên bồi Trái đất tròn Phút chia ly: nước mắt Ngày gặp gỡ: nước mắt Giọt nước mắt. – Có tròn không em ?!

1989
 

 

Thảo luận cho bài: "Bên Lở Bên Bồi"