Bến lò rèn làng tôi thuở nhỏ

Tác giả:

Sắt đập sắt trên đe lò rèn
Luyện con dao giúp làm bếp núc
Luyện thanh kiếm mười năm đánh giặc
Sắt đập sắt, sao toé ngày đêm.

Lửa từ sắt hay lửa của tay?
– Bàn tay xưa lên trời cướp lửa –
Sắt còn mềm, đập thêm, đập nữa,
Đập cho đêm bật sáng thành ngày.

Bể lò rèn làng tôi thuở nhỏ
Tôi nhìn hoài, không chán, không về
Sắt đập sắt, nguội rồi, lại đỏ
Cái lò cừ thôn xóm sớm khuya.

Bác thợ rèn – Ông thần phép lạ
Ngực để trần hồng nâu ánh lửa
Bác cho tôi đốm lửa ban sơ
Tôi luyện rèn năm tháng thành thơ.

Thảo luận cho bài: "Bến lò rèn làng tôi thuở nhỏ"