Bên Lưng Đèo

Tác giả:

sáng tác trong thập niên 60
Nhịp 3/4 Chậm, khoan thai Điệu Boston Hợp âm Đô trưởng

1.
Hoàng hôn đã xuống trên . . . đồi thông . . . xanh xanh mơ
Một đàn chim trắng bay . . . về xa . . . tìm thương nhớ
Thác nước reo . . . thông hòa theo . . . bên lưng đèo
Tiếng vó câu . . . vang từ lâu . . . trong rừng sâu
Là đà . . . bên khe đá . . . lá chen hoa
Gió vi vu . . . êm nhẹ ru . . . bên rừng thu

2.
Một nàng sơn nữ bên . . . đồi thông . . . xanh xanh mơ
Chờ chàng trai tráng đi . . . từ lâu . . . mà thương nhớ
Suối vẫn reo . . . thông ngừng reo . . . bên lưng đèo
Đôi mắt câu . . . thêm cuồng nâu . . . thăm thẳm sâu

Vạn chiều . . . dường như thiếu . . . bóng thương yêu
Đã bao lâu . . . rơi hạt châu . . . trong rừng sâu
Gió vi vu . . . êm nhẹ ru . . . bên rừng thu . . .

Cchép lại từ băng cassette “Tiếng Hát Với Cung Đàn” , Châu Hà hát nhạc Văn Phụng, băng nhạc Tơ Vàng số 5 do Văn Phụng thực hiện tại Saigon năm 1971. 

Thảo luận cho bài: "Bên Lưng Đèo"