Bên Nầy Bóng Tối

Tác giả:

Thơ : Nguyễn Phước Nguyên


Trình bày:
Hà Lan Phương

em về như mây
bên nầy bóng tối
đường đời một lối
vạn nẻo sầu giăng

em về như nắng
nắng ngủ trên mây
ta đan vòng tay
đong. vừa. hạnh phúc.

thưa em, hạnh phúc
cũng lúc tàn phai
nắng thắp bờ vai
dưới hài, trên tóc

mai về như nắng
nắng ngủ trong mây
thương em vùi khóc
mưa rớt đầy tay 

 

Thảo luận cho bài: "Bên Nầy Bóng Tối"