Bến Ngựa

Tác giả:

tặng Bùi NgọcTuấn

Khi xưa ta đến bên thành
Cỏ cây cũng nhớ thương mình ra hoa
Vầng trăng bến ngựa giang hồ
Bia thành vách mộ lòng ta chợt buồn

Thảo luận cho bài: "Bến Ngựa"