Bến Sông Chiều

Tác giả:

Nắng loang …
nửa mảnh chiều quê
dòng sông xanh biếc
đi về hanh hao
giọt buồn
đậu nhánh ca dao
hai bờ mộng – thực
xôn xao ân tình
tre nghiêng … ẩn bóng
ru mình
Bồ giang thấp thoáng thuyền mành
buông câu
Ta – ươm sợi tóc đổi màu
tròm trèm mưa nắng
quặn đau lòng người
bao năm
sông đã lỡ bồi
người đi xa
nghẹn từng lời
mòn đêm!
Sông còn chảy giữa con tim
Thì quê hương
Sóng ẩn chìm trong ta!

Thảo luận cho bài: "Bến Sông Chiều"