Bến Thơ Hoàng Mai!

Tác giả:

Tôi tìm về bến thơ
Một chiều thu muộn lắm
Gió đôi chiều đã đổi
Mây trời chiều đã tan …

Tôi gởi nhớ trong thơ
Tôi gởi buồn trong nắng
Nắng thu vàng đã nhạt
Chút thu vàng đã phai …

Gió có chuyển giùm tôi
Chút nỗi niềm nhung nhớ
Hay để thơ tôi mộng
Chỉ nỗi buồn trắng_không !

Đời có thứ cho tôi
Mang nét màu u ám
Trong khi người mong đợi
Những nắng vàng, mưa reo …

Tôi làm gió tôi bay-
Bay giữa trời không_trắng !
Tôi làm mây tôi đợi-
Đợi giữa trời trắng_không !

Sương khói lặng nơi đây
Mưa tuyết gì cũng thế
Sóng cuồn hay nước chảy
Đều cõi hồn tôi mang …

Tôi tặng đời chút thơ –
Những cõi lòng hoang vắng !
Tôi tặng đời chút ngọt-
Những cõi lòng xác xao !!!

7/6/2005 ViệtHoàiPhương


Thảo luận cho bài: "Bến Thơ Hoàng Mai!"