Bềnh Bồng

Tác giả:

Trời nao nao
Cỏ xanh xanh
Vẩn vơ tháng sáu viền quanh sân trường
Hôn trang lưu bút thương thương
Tay buồn, em nhặt…
Tiếng chuông tan rồi
Tuổi thơ khép cuối sân chơi
Ngập ngừng cánh cổng trường vời vợi xa
Con đường mơ vẫn đi qua
Ai xui tháng sáu
Vỡ òa bóng mưa
Bây giờ bỗng hóa ngày xưa
Trống trường vọng nhịp…
Nhặt thưa tim hồng
Nhớ xanh trời – nhớ thắm lòng
Em đi gót nhón
Bềnh bồng
Tuổi thơ.

 

(ĐHTH)

Thảo luận cho bài: "Bềnh Bồng"