Bệnh trung (Xuân lai tâm lực lưỡng kham tăng)

Tác giả:

Xuân lai tâm lực lưỡng kham tăng,
Tổn tận yên vi sấu bất thăng.
Nhập thế chích thân thiên lý mã,
Khan thư song nhãn vạn niên đăng.
Chuyết thê ỷ chẩm sơ bồng mấn,
Trĩ tử khiên y tạ khúc quăng.
Nhất tiếu na tri nhàn vị đắc,
Tiểu lô tiên mính đạm ư tăng?

Dịch nghĩa

Sang xuân đến nay, tâm và sức đều đáng ghét cả hai,
Tổn hại cả vòng eo, gầy không xiết kể.
Vào đời, chiếc thân (lẻ loi) như con ngựa chạy nghìn dặm,
Xem sách, đôi mắt là ngọn đèn vạn năm.
Vợ vụng tựa gối chải tóc rối,
Con thơ dắt áo làm nhàu chỗ khuỷu tay.
Cười một tiếng nào biết là nhàn chưa được,
Lò nhỏ đun trà nhạt hơn (trà của) tăng.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Bệnh trung (Xuân lai tâm lực lưỡng kham tăng)"