Bertolt Brecht

Tác giả:

Kịch dạy dỗ vở mồ câm ngăn bặm
Luật “gián cách” pho mọt gặm rách lề
Bỗng tung hê thơ hề bom nổ chậm
Béc Brét kính cười
nheo mắt
gọi B.B.
B.Brecht: Người ta thường gọi tắt nhà viết kịch, nhà thơ lớn người Đức một cách thân mật là B.B(bê- bê trong tiếng Pháp có nghĩa là tý con).

Thảo luận cho bài: "Bertolt Brecht"