Bia Hồn

Tác giả:

Hồn ta căng rộng bia da
Nghìn tên tẩm độc thối tha bắn vào
Có sao đâu, chẳng sao đâu
Thơ ta nghe vẫn ngọt ngào kiêu sang

Thảo luận cho bài: "Bia Hồn"