Bích Hoàng

Tác giả:

Bích Hoàng (1928-) tên thật là Hoàng Bích Dư, là giáo viên, nhà thơ nữ Việt Nam. Quê ở Thừa Thiên Huế. Nguyên nữ sinh Đồng Khánh, Huế. Có nhiều tác phẩm thơ in trên các báo và tạp chí.

Tác phẩm:
– Nét Huế, nét thơ, NXB Văn hoá dân tộc, 1994.
– Bay bay vạt áo Tràng Tiền, NXB Thuận Hoá, 1998.
– Thơ Bích Hoàng, NXB Thuận Hoá, 2000.
– Thơ tình tứ tuyệt, NXB Thuận Hoá, 2002.
– Tình lãng du, NXB Thuận Hoá, 2005.
– Tình hoa tứ tuyệt, NXB Văn hoá thông tin, 2007.

Thảo luận cho bài: "Bích Hoàng"