Biển

Tác giả:

nhặt một nắm chữ thả tung lên trời *
vần bay theo gió lời thơ rã rời
vốc nắm kỷ niệm thả theo sông nước
lũ nhớ tràn bờ mi ướt, tình ơi!

xòe tay hứng vội mù sương trắng lời *
nửa vầng trăng rũ đợi nửa trùng khơi
quạnh hiu biển mỏi đời-xô-con-sóng
thôi về đối vách bóng xiêu phận người

Thảo luận cho bài: "Biển"