Biển Chờ

Tác giả:

Nê’u co’ lần về qua phô’ cũ
Nê’u hàng cây còn ngủ bên đường
Em ơi dâ’u vê’t còn vương
Cho tôi thư’c dậy thuở tương tư nàng

Nê’u thùy dương ngỡ ngàng xao động
Nê’u ca’t vui chiều lộng nắng vàng
Là lần em bươ’c về ngang
Tình tôi còn đo’ chờ nàng hồi sinh

Nê’u biển chiều trầm mình như ngủ
Nê’u trăng sao còn thủ thỉ lời
Đừng em nghẹn tiê’ng ru hời
Tôi nằm như biển nàng ơi biển chờ

DCCB

Thảo luận cho bài: "Biển Chờ"