Biển, Em và Cánh Tình Hải Âu

Tác giả:

Thơ: Trường Đinh 


Trình bày:
(chưa biết)

 

Thảo luận cho bài: "Biển, Em và Cánh Tình Hải Âu"