Biển Hoàng Hôn

Tác giả:

em ngồi ngắm biển xa xăm

người đi phương ấy đợi mong héo gầy
à ơ, thương nhớ vơi đầy
lòng nghe xa vắng, trời mây lắng động
còn nhớ những ngày gió lộng
em ngồi mộng mơ
tìm bao ý thơ
vạt áo em nhuộm răng trời
tơ vàng nhẹ bay, đùa trong gió chiều

à ơ, khi hoàng hôn xuống, xin tìm hộ tôi vì sao thuở nào
lặng đếm tháng ngày úa màu
em còn ngồi đây chờ một bóng ai (sớm mai)
sương chiều thấm lạnh đôi vai
lẻ loi trên sóng, thuyền ai cuối trời
chợt nghe buốt giá đơn côi
người năm xưa ấy giờ nơi chốn nào
đại dương xin đừng thét gào
đau lời biển ru, ngủ yên giấc nồng

à ơ, khi chiều xuống dần
bên bờ biển vắng còn một bóng ai

http://honque.com/truongdinh/bhh.mp3

Thảo luận cho bài: "Biển Hoàng Hôn"