Biên Khu Chiều Gió Lộng

Tác giả:

Từ biên khu xa vắng
Gió đưa mây về ngàn
Làm thân trai chinh chiến
Tiếng chim muôn gọi đàn
Hẹn em ngưng tiếng súng
Ðón anh quay về làng
Tình tang ờ tình tang

Người em nơi quê cũ
Vẫn yêu ai nồng nàn
Ðời trai nơi biên giới
Dấn thân phiêu bạt ngàn
Mùa đông tim sưởi ấm
Áo đan trao về chàng
Tình tang ờ tình tang

Người xưa đâu hỡi
Hồn thiêng sông núi
Người nay đâu hỡi
Lòng ta cương quyết
Diệt quân thù xâm lăng

Từ biên khu xa vắng
Bóng mây bay về ngàn
Hờn căm nương theo gió
Thổi tan quân bạo tàn
Người ơi cơn quốc biến
Sử xanh ghi đá vàng
Tình tang ờ tình tang

Thảo luận cho bài: "Biên Khu Chiều Gió Lộng"