Biển, Mùa Thu, Thùy Dương

Tác giả:

Chiều cuối tuần, từng giọt nắng ấm

Mùa thu, mùa thu, mắt nhìn em ngơ ngác…
Chiều cuối tuần, từng sợi tóc rối
Mùa thu, mùa thu, áo sầu em đến đây

Tiếng hát.. xa xôi.. như em lẻ loi … buồn câm nín
Tiếng hát.. xa xôi.. buông trôi ước mơ đời con gái
Thiết tha vòng tay ấm
Ánh trăng mùa ân ái
Tan theo làn mây phai…

Nhẹ môi cười, từng nụ thơ ngây
Mùa thu, mùa thu, gió mùa thu ngây ngất
Bờ cát vàng, biển gọi chơi vơi…
Thùy dương, thùy dương, biển mùa thu.. ngát xanh

 

 

Thảo luận cho bài: "Biển, Mùa Thu, Thùy Dương"