Biển, Nỗi Nhớ và Em

Tác giả:


Hữu Thỉnh


Trình bày:
Mỹ Linh

Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ Biển vẫn thấy mình dài rông thế Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn Gió âm thầm không nói Mà sao núi phải mòn Anh đâu phải là chiều Mà nhuộm em đến tím Sóng có nghĩa gì đâu Nếu chiều nay anh chẳng đến Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh. 

 

Thảo luận cho bài: "Biển, Nỗi Nhớ và Em"