Biệt Khúc

Tác giả:

 

 


Minh Tâm


 

Trời u ám mây vào thu gió mưa 
Chợt nghe lố tiếng ai
Rì rào trong mưa lời biệt khúc ôi não nùng 
Giờ biệt ly tôi nhìn em xót xa
Cuộc tình này mong chi kiếp tương phùng 
Chỉ còn trong tim đây chất ngất 
Mãi nghìn trùng…

Nếu duyên mình dang dở mấy ai biết 
Mới nối tiếc kỷ niệm giây phút khi xưa ân ái
Ai quên thời gian trong tim 
Còn quên ngập tràn yêu đương 
Nếu đôi mình xa cách 
Anh không sao quên môi nồng luyến aí 
Đôi tay âu yếm ngọc ngà 
Bẻ bút đam mê 
Dẫu cho mai đây tình nồng phôi phai 
Hồn anh nghe vu vơ nát tan 
Sao biệt khúc vang lời ca não nùng
Tình ta nay giờ chỉ thế thôi 
Người có hay không 
Biết tơ đàn mai mối câu biệt khúc 
Ngậm ngùi luyến tiếc biết mấy tình đầu 
Người quên tôi ra đi nhịp cơn gió 
Để tình đã lỡ tới trong mơ 
Biết tơ đàn mai mối câu biệt khúc 
Mong gì được thấy khoé mắt người tình 
Được gần em môi hôn nồng say đắm
Giờ chỉ có lời hát biệt khúc 
Tình mong manh.


Thảo luận cho bài: "Biệt Khúc"