Biết nói gì

Tác giả:

Còn biết nói gì cho nữa
lúc tôi xa

Với nắng mênh mông
gọi nắng
và –
tôi còn biết nói gì!

Mưa hắt bụi niềm vui dẫn tôi về
em nhỏ mừng tôi quấn bên chân

Và cũng trong mơ nắng chập chờn
Tựa võng hè đưa tôi lại quê hương

bạn ơi trên mái con chim nở
giữa trưa hè chiêm chiếp kêu thương

Và biết nói gì
tôi tha thẩn
theo dòng kênh xa lắc nhớ em

Và biết nói gì khi trở lại
ngót năm rồi
tôi dám trách ai đâu.

Thảo luận cho bài: "Biết nói gì"