Biết Ơn Thầy Cô

Tác giả:

 

Em hát bài ca … về thầy cô giáo
Người đã dẫn em đi trên khắp nẻo đường
Người chắp cánh em bay … vào những ước mơ xa …
Những kiến thức nhân loại với tình yêu bao la
Dạy em biết làm người , dạy em kiến thức cuộc đời,
dạy em tấm lòng yêu thương Tổ quốc !…
Dạy em biết làm người, dạy em lẽ sống tình đời
Dạy em vì hạnh phúc của mọi người…!
Thầy giáo củ em, người thầy giáo… của… em…..

 

Thảo luận cho bài: "Biết Ơn Thầy Cô"