Biệt Phù Kiều – Chiêu Quân Cống Hồ

Tác giả:

Trình bày:
Đỗ Quyên

Tóm lược câu chuyện:

Đời Hớn Nguyên Đế (48 – 33 trước Thiên Chúa), rợ Hồ từ phương bắc tràn vào đánh phá. Vua Hớn, vì không cự lại giặc, phải cầu hoà và chịu đem dâng cho vua Hồ một cung phi của mình tên Vương Tường, biệt hiệu Chiêu Quân. Lệnh vua khó từ, Vương Chiêu Quân đành phải gạt lệ lên đường. Trên đường sang Hồ quốc, Chiêu Quân ôm cây hồ cầm (tỳ bà) hát lên khúc Biệt Phù Kiều để nói lên tâm sự đau thương của mình.

Tóm lược bài hát:

Vào đầu khúc hát Vương Chiêu Quân tự than rằng kể từ đây nàng sẽ phải mãi mãi xa quê hương và không còn được kề bên Hớn Đế. Nhưng càng than thân trách phận, nàng cung phi họ Vương càng không thể không mắng lũ quan văn quan võ, ăn lộc vua mà khi giặc đến lại phải nhờ đến một người đàn bà như nàng để đem lại thái bình cho quốc gia. Mắng lũ quan vô dụng, Chiêu Quân cũng không tránh được oán trách Hớn Nguyên Đế. Oán Hớn Đế cam tâm đầy đoạ nàng, đem nàng dâng cho rợ Hồ để đổi lấy hai chữ bình an; trách Hớn Đế khéo phụ phàng, quên tình nghĩa vợ chồng.

Sự tích Vương Chiêu Quân đã được nhiều soạn giả cải lương viết thành tuồng như Phù Kiều Trường Hận, Chiêu Quân Cống Hồ, v…v…

Và bây giờ, xin mời quý dzị hãy lắng nghe (xin bấm vào điểm nối) tiếng hát của cô Đỗ Quyên, qua một bài hát theo thể điệu Văn Thiên Tường, dưới tựa đề… 

BIỆT PHÙ KIỀU

Nhạc sĩ: Văn Vĩ, Năm Cơ, Bảy Bá, Ba Dư, Chín Trích, Chánh Dân và Hai Thơm. 

 

Thảo luận cho bài: "Biệt Phù Kiều – Chiêu Quân Cống Hồ"