Biệt Quê

Tác giả:

BIỆT QUÊ

Từ và nhạc của: Đan Trường

2/4

Gió lật mấy tàu lá trên cây
Đàn quạ nay thôi kêu hè
Gió lật lá là gió heo may
Làn thu đưa gió thu về

(Đoạn Hai, lời 1):
Và ngày mai khai trường rồi kia
Đành lìa hai thân cùng làng quê
Ngập ngừng đi tim sầu buồn se
Kỳ hè qua sao mà mau thế
Nào còn đâu bên hồ ngồi câu
Nào còn đâu hơi diều trầm ru
Nào còn đâu chim ngồi sừng trâu
Nào còn đâu rong thuyền theo gió

(Đoạn Hai, lời 2):
Liền bờ sông con cò dò đi
Ngập ngừng nghiêng nghiêng đầu tìm nghe
Đàn lòng tôi giây chùng sầu bi
Ngập ngừng than vui hè khi xế
Nhìn hồ sen, sen màu tà dương
Nhìn làng quê, quê mờ màu sương
Nhìn hàng cau, cau già tàu hoen
Nhìn hàng lau, lau tàn sao xuyến

Gió lật mấy tàu lá trên cây
Đàn quạ nay thôi kêu hè
Gió lật lá là gió heo may
Làn thu đưa gió thu về

TÀI LIỆU THAM KHẢO: BIỆT QUÊ, nhạc và lời Đan Trường, ẠP. 44, An Phú ấn hành lần thứ nhất 1953, Copyright 1953 by Đan Trường ở Paris

 

Thảo luận cho bài: "Biệt Quê"