Biết Vâng Lời Mẹ

Tác giả:

Trình bày:
Thùy Linh

 

Em biết vâng lời mẹ dặn
Hay khóc nhè xấu xấu quá
Khi tới lớp cô chẳng yêu
Bạn bè không cùng đùa vui

Em biết vâng lời mẹ dặn
Hay khóc nhè xấu lắm đấy
Khi tới lớp em chào cô
Về nhà em chào mẹ cha

 

 

Thảo luận cho bài: "Biết Vâng Lời Mẹ"