Blackwolf ( Sói Đen )

Tác giả:


Blackwolf (6 times)Blackwolf (14 times)

Đi lang thang trong đêm con sói đen. Qua bao nhiêu cơn men con sói say
Hoang vu nơi chân mây sói thét gào. Xua tan bao cô đơn nơi đỉnh cao

Blackwolf (8 times)

Qua bao nhiêu cơn đau không cúi chào. Qua bao nhiêu lao đao luôn ngẩn cao
Mắt trong đêm đen luôn sáng ngời. Tương lai nơi đây nơi đỉnh cao.

Rock,die for rock( 2 times).Rock,rock

Blackwolf (2 times)

Blackwolf (8 times)

Đi lang thang trong đêm con sói đen. Qua bao nhiêu cơn men con sói say
Hoang vu nơi chân mây sói thét gào. Xua tan bao cô đơn nơi đỉnh cao

Blackwolf (8 times)

Qua bao nhiêu cơn đau không cúi chào
Qua bao nhiêu lao đao luôn ngẩn cao
Mắt trong đêm đen luôn sáng ngời
Tương lai nơi đây nơi đỉnh cao.

 

Thảo luận cho bài: "Blackwolf ( Sói Đen )"