Bơ vơ

Tác giả:

Đêm giao thừa ai đợi mưa qua
Từ Thức tìm đâu một mái nhà
Có phải chính em cầm gió bấc
Quất ngang sông Đuống buốt phù sa ?

Thảo luận cho bài: "Bơ vơ"