Bối Cảnh Định Đô Thăng Long Và Sự Nghiệp Của Lê Hoàn

Tác giả:

Bối Cảnh Định Đô Thăng Long Và Sự Nghiệp Của Lê Hoàn

Cuốn sách Bối Cảnh Định Đô Thăng Long Và Sự Nghiệp Của Lê Hoàn là kết quả của quá trình nghiên cứu của nhiều khoa học do Hội Sử học Hà Nội tổ chức. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, theo đề xuất của Hội Sử học Hà Nội.
11020_p17364
Cuốn sách góp phần làm sáng rõ hơn thân thế và những đóng góp nổi bật anh hùng dân tộc Lê Hoàn vào tiến trình lịch sử đất nước nói chung và trong việc định đô Thăng Long sau này của Lý Công Uẩn nói riêng.
Nội dung gồm 3 phần:
Phần I: Quê hương, gia thế, cuộc đời và sự nghiệp của Lê Hoàn.

Phần II: Sự nghiệp chống ngoại xâm bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Phần III: Sự nghiệp và kiến tạo đất nước cổ Việt.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Hội Sử Học Hà Nội
  • Nhà xuất bản: Nxb Hà Nội
  • Nhà phát hành: Thăng Long
  • Mã Sản phẩm: 8935075905771
  • Khối lượng: 470.00 gam
  • Kích thước: 14.5×20.5 cm
  • Ngày phát hành: 01/2006
  • Số trang: 464

Thảo luận cho bài: "Bối Cảnh Định Đô Thăng Long Và Sự Nghiệp Của Lê Hoàn"