Bối Rối

Tác giả:


Hồn ta đang như áng mây
Tìm cơn gió ấm áp cho đời bớt ưu sầu
Nào ngờ đâu gió buồn
Thành theo gió bay mãi không ngừng trên hoang đàng
Như áng mây, theo gió buồn, không tan

Hồn ta lãng như áng thơ
Tìm trang giấy đi lấy cho mình câu chuyện tình
Nào ngờ trang giấy úa màu
Đành đi lấy những áng thơ tình trong hy vọng
Sẽ có ngày, trang giấy này.. nhạt màu

Hồn ta là những sóng mơ
Tìm trên cát bị đỗ bao lần trong âm thầm
Và triền cát là những đá ghềnh
Làm tan những cơn sóng cho bọt bay bạc đầu
Cơn sóng gầm trên đá ghềnh… từng dòng

 

Thảo luận cho bài: "Bối Rối"