Bối rối

Tác giả:

Ta đợi em, và mùa thu cũng đợi
Em giấu em sau nụ cười chợt vội
Ta giấu ta, mưa lá ngang lời…
Có điều gì em giấu ở vành môi
Vành môi mảnh như trăng chiều cả thẹn
Đêm rèm buông, em đừng níu nắng
Đừng thả giọt lòng lơ lửng hoá heo may
Nguồn: Có một phố vừa đi qua phố, Nhã Nam liên kết với NXB Hội nhà văn ấn hành, 2013

Thảo luận cho bài: "Bối rối"