Bóng Bên Đàn

Tác giả:

Thường Duy (dựa theo ý thơ Thục Nguyên)


Nhẹ tay buông phím. Nhạc chiều lời chờ mong
Người đi một sớm để mười ngón lỡ làng
Võ vàng những phím thưa. Người quên ta cũng quên
Chờ nhau đến bao giờ
Tìm đâu nữa cung đàn lỡ
Thời nắng sớm mưa chiều đâu?
Xin trả cho người lá thu vàng rơi giữa đời
Nhẹ tay buông phím. Nhạc chiều lời chia ly
Nửa quên nửa nhớ. Đàn lại lỡ nhịp rồi
Người say ta cũng say. Chờ chi thêm xót xa
Mình ta bóng bên đàn
Rồi mai đây biết đâu tìm?
Thời xa xưa nhớ hay quên?
Nhạc réo rắt những âm buồn
Tiếng đàn ru ta giữa đất trời
Phong trần nhạt nhòa tình yêu ấy
Người hỡi tháng năm trôi dần
Thu vàng vọng nghe cuối sân
Chút sương mờ làm đời tịch liêu
Nhẹ tay buông phím. Cuộc tình là phù vân
Nửa quên nửa nhớ. Đường đời gió trăm chiều
Người quên ta cũng quên
Tình xưa dẫu trăm năm cũng tan theo 

 

Thảo luận cho bài: "Bóng Bên Đàn"