Bống chìm

Tác giả:

Gốc đa hẹn lỗi tình chim hót giả
Giếng chung soi trăng mặt lạ bống chìm.

Thảo luận cho bài: "Bống chìm"