Bóng Cờ Lau

Tác giả:


Trình bày:
Hợp Ca

Nhịp đi vui vẻ
2/4

Ta cùng nhau đi
Thăm nơi hùng xưa
Oai linh đứng muôn đời
Giữa nơi sông cùng núi
Và sân đá tường rêu
Rải gan sương cùng mưa

Ngàn bông lau reo đưa
Theo gió chiều phất phới
Hay bóng cờ lau năm xưa còn đâu đây
Kìa bao tiếng trâu xa
Còn vọng trong khói mơ
Dè chừng như tiếng loa trong rừng cây

Hoa Lư ơi !
Non lau còn trong sương gió
Đến muôn đời mà không rứt lời ca
Với tiếng gió Hoa Lư ơi
Muôn năm còn trong sương gió
Đứng oai hùng cùng với nước nhà

TÀI LIỆU THAM KHẢO: Bóng Cờ Lau, nhạc và lời Hoàng Quý, T.H. 219, Tinh Hoa Huế ấn hành lần thứ hai 1952

 

Thảo luận cho bài: "Bóng Cờ Lau"