Bồng Doanh đô xứng liệt tiên du

Tác giả:

Dao thảo khai tam đảo,
Quỳnh hoa tuỵ thập châu.
Tích tằng thiên Phật tuyển,
Kim xứng liệt tiên du.
Thập nhị đan tiêu lộ,
Tam thiên bích lạc thu.
Vạn lô phàm cốt hoán,
Nhị bảng thịnh danh lưu.
Đồng nhật “Nghê thường” vịnh,
Tiền thân nguyệt phủ tu.
Hồng trần kinh tiểu trích,
Viên Kiểu vị câu lưu.
Hồi thủ Phương Hồ tức,
Liên vân giáp đệ phù.
Hoa khôi thuỳ độc chiếm,
Xuân yến hựu ngao đầu?

 
Bài thơ ca ngợi những bậc tiến sĩ có tâm hồn thanh cao, những vị tiên bị đày xuống trần, nay lại trở về ngao du nơi tiên cảnh.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Bồng Doanh đô xứng liệt tiên du"