Bóng Em

Tác giả:


Dân ca Chàm


Kìa xa thấp thoáng ai trên đường lại đây
Bóng áo xanh đeo cườm lấp lánh đến nơi này
Hình như dáng em yêu đang đi nhịp nhàng
Hình như bóng em yêu đang đi nhịp nhàng

 

Thảo luận cho bài: "Bóng Em"