Bông Ô Môi (*)

Tác giả:


Hò ơi… Đèn treo cột __ gió chướng ___ __
Anh có thương em để dạ đừng sầu uổng công 

 

Thảo luận cho bài: "Bông Ô Môi (*)"