Bóng Xế Ngày Qua

Tác giả:


Thơ: Nguyên Lương


Trình bày:
Hồng Nhung

Bóng mát sân đình bên tường vôi trắng
Trường làng ngợp nắng bóng tuổi thơ xa
Con đường về ngoại luồng qua truông vắng
Hái trái chim chim xanh đỏ làm quà

Mặt trời ngả đầu xuyên qua triền núi
Chiều buồn mênh mang mắt ngoại xa xăm
Ôm cháu vào lòng ầu ơi… nước mắt
Mai lớn con đi, con bỏ xóm làng

Trường làng một đêm rung sập mái che
Truông vắng một đêm cày tan nát đất
Đôi vai con nặng chịu thêm thù hận
Ngoại gom vô vọng đợi chờ ngày đi

Quê hương xa lắc, người còn hay mất?
Vườn nhà vùi chôn nấm mộ đất khô
Ngủ mơ gối ấp vòng tay ơi! ngoại
Vòng tay như thể vồng đất đợi chờ

Ngày nào trở về đi qua triền núi
Trời buồn rưng rưng tiếng ngoại xa xăm
Trên đồi chiều tàn lòng đau se thắt
Nghe gió năm xưa ru lại ầu ơ

Đã sống trên quê những ngày thơ ấu
Ngọt mềm môi son trái đỏ chim chim
Trường xưa sân đình giờ đây thiếu nắng
Tường vôi rêu phủ bóng xế ngày qua 

 

Thảo luận cho bài: "Bóng Xế Ngày Qua"