Borges

Tác giả:

Người đẹp lẩn khe hai dòng chữ tối
Thủ thư mù
lần lẻ một lối mê
Borges: Một trong những nhà văn, nhà thơ lớn nhất Nam Mỹ thế kỷ XX. Ông bị mù khi về già và từng phụ trách thư viện trung ương Buenos Aires.

Thảo luận cho bài: "Borges"